Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydyn ni'n gweithio

Mae ein Bwrdd wedi meddwl am a chytuno ar y pethau sy'n bwysig ynglŷn â sut rydym yn cyflawni ein gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud y pethau iawn, yn y ffordd iawn, ac ar yr amser iawn. Mae yna nifer o wahanol ddogfennau sy'n dweud sut y dylem gyflawni ein gwaith. Gallwch ddarganfod mwy yma: 

 


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: