Neidio i'r prif gynnwy

Ein tîm

Cefnogir ein bwrdd gan Uwch Dîm Rheoli (UDRh).  Mae ein UDRh yn cynnwys pob un o'r 7 prif swyddog y CIC, ynghyd â phrif swyddog ychwanegol a'n Prif Weithredwr. Mae gennym dîm swyddfa bwrdd bach sy'n cefnogi ein holl weithgareddau cenedlaethol. 

Prif Weithredwr  - Alyson Thomas

Cysylltwch â Alyson ar:
E-bost: Alyson.thomas2@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558

Prif Swyddog – Angela Mutlow

Cysylltwch â Angela ar: 
E-bost: angela.mutlow@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558


Tîm Adnoddau Dynol

Rheolwraig Adnoddau Dynol – Caroline Curle

Cysylltwch â Caroline ar:
E-bost: caroline.curle@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558

Swyddog Adnoddau Dynol – Beauly Graham

Cysylltwch â Beauly ar:
E-bost: beauly.graham@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558

Swyddog Adnoddau Dynol – Helyn Bunce

Cysylltwch â Helyn ar:
E-bost: helyn.bunce@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558


Cyfieithydd (iaith Gymraeg) – Sadie Davies

Cysylltwch â Sadie ar:
E-bost: sadie.davies@wales.nhs.uk
Ffôn: 07974 594219


Rheoli Busnes

Rheolwraig Busnes – Sharon Walters

Cysylltwch â Sharon ar:
E-bost: Sharon.walters4@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558

Rheolwraig Busnes – Jenna Hodges

Cysylltwch â Jenna ar:
E-bost: Jenna.Hodges@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558


Tîm Gweinyddol

Swyddog Cymorth Gweinyddol – Sharon Walters

Cysylltwch â Sharon ar:
E-bost: Sharon.walters4@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558

Swyddog Cymorth Gweinyddol – Eleri Soanes

Cysylltwch â Eleri ar:
E-bost: eleri.soanes@wales.nhs.uk
Ffôn: 02920 235558


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: