Neidio i'r prif gynnwy

Ein cynlluniau

Yn y flwyddyn i ddod, gan ymateb i'r hyn rydyn ni wedi'i glywed gennych chi, bydd y mudiad CIC yn canolbwyntio ar gynlluniau a gweithgareddau adfer #GIG Cymru Am fanylion llawn y gwaith a gynlluniwyd ar gyfer 2022-23, edrychwch ar ein

Cynllun blynyddol 2022-2023
Cynllun cydraddoldeb 2022-2023

Cynllun blynyddol 21-22
Cynllun cydraddoldeb 21-22

Mae fersiwn hawdd i'w ddarllen hefyd ar gael:
Cynllun Cydraddoldeb 22-23 - Hawdd i Ddarllen
Cynllun Blynyddol 21-22 - Hawdd i Ddarllen
Cynllun Cydraddoldeb 21-22 - Hawdd i Ddarllen


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: