Neidio i'r prif gynnwy

Ein cynlluniau

Yn y flwyddyn i ddod, gan ymateb i'r hyn rydyn ni wedi'i glywed gennych chi, bydd y mudiad CIC yn canolbwyntio ar gynlluniau a gweithgareddau adfer #GIG Cymru Am fanylion llawn y gwaith a gynlluniwyd ar gyfer 2021-22, edrychwch ar ein cynllun blynyddol yma a'n cynllun cydraddoldeb yma

Mae fersiwn hawdd i'w ddarllen hefyd ar gael:
Cynllun Blynyddol 21-22 - Hawdd i Ddarllen

Cynllun Cydraddoldeb 21-22 - Hawdd i Ddarllen


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: