Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod Pwyllgor Safonau a Pherfformiad Rhagfyr 2021

Dechrau:
10:00 - 15/12/2021
Diwedd:
12:15 - 15/12/2021
Math o ddigwyddiad:
Conference
Lleoliad:
Teams

Disgrifiad

Mae ein cyfarfodydd pwyllgor safonau a pherfformiad yn edrych yn fanwl ar sut mae CICau yn cyflawni eu gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod CICau yn perfformio'n dda ac yn gwneud pethau'n iawn, yn unol â'r safonau rydyn ni wedi'u gosod.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: