Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol Mehefin 2020

Dechrau:
13:15 - 17/06/2020
Diwedd:
15:15 - 17/06/2020
Math o ddigwyddiad:
Meeting
Lleoliad:
Teams

Disgrifiad

Mae ein cyfarfodydd pwyllgor llywodraethu corfforaethol yn edrych yn fanwl ar sut rydym yn cyflawni ein gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud pethau'n iawn.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: