Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfod Bwrdd - Hydref 2020

Dechrau:
10:00 - 21/10/2020
Diwedd:
12:00 - 21/10/2020
Math o ddigwyddiad:
Board Meeting
Lleoliad:
Teams

Disgrifiad

Mae ein cyfarfodydd bwrdd yn siarad am ein gweithgareddau. Mae hyn yn cynnwys yr hyn y mae CICau yn ei glywed gan bobl, beth sy'n digwydd yn y GIG yng Nghymru, a'r pethau rydyn ni'n eu gwneud. Rydym yn gwneud penderfyniadau mawr am ein gwaith yn y cyfarfodydd hyn.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: