Neidio i'r prif gynnwy

Ein cyfarfodydd

Mae ein bwrdd yn cwrdd o leiaf 4 gwaith y flwyddyn - fel arfer ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref.

Mae ein cyfarfodydd bwrdd yn siarad am ein gweithgareddau. Mae hyn yn cynnwys yr hyn y mae CICau yn ei glywed gan bobl, beth sy'n digwydd yn y GIG yng Nghymru, a'r pethau rydyn ni'n eu gwneud. Rydym yn gwneud penderfyniadau mawr am ein gwaith yn y cyfarfodydd hyn.

Mae ein pwyllgorau yn cwrdd o leiaf 4 gwaith y flwyddyn - fel arfer ym mis Mawrth, Mehefin, Medi a Rhagfyr.

Mae ein cyfarfodydd pwyllgor llywodraethu corfforaethol yn edrych yn fanwl ar sut rydym yn cyflawni ein gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud pethau'n iawn.

Mae ein cyfarfodydd pwyllgor safonau a pherfformiad yn edrych yn fanwl ar sut mae CICau yn cyflawni eu gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod CICau yn perfformio'n dda ac yn gwneud pethau'n iawn, yn unol â'r safonau rydyn ni wedi'u gosod.

Cynhelir ein cyfarfodydd Bwrdd a phwyllgorau yn gyhoeddus, ac mae croeso i chi ddod. Wrth i ni barhau i fyw gyda chyfyngiadau oherwydd y pandemig coronafeirws nad ydym yn ei ddal cyfarfodydd wyneb yn wyneb. Rydym yn cwrdd mewn modd rhithwir.

Os hoffech weld ein cyfarfodydd bwrdd neu bwyllgorau rhithwir, cysylltwch â ni trwy e-bost neu ffôn o leiaf wythnos cyn y cyfarfod.

Mae hyn er mwyn i ni allu gwirio bod gennych y dechnoleg sydd ei hangen arnoch i weld y cyfarfod, yn ogystal â threfnu cyfleusterau cyfieithu ar y pryd os ydych chi am glywed ein trafodaethau yn Gymraeg.

Byddwn hefyd yn e-bostio ein papurau bwrdd cyhoeddus a phwyllgorau atoch os gofynnwch amdanynt.

Rydym yn cyhoeddi diweddariadau ysgrifenedig rheolaidd am ein gweithgareddau. Gallwch weld agenda a briffiau ein cyfarfodydd isod. Rydym hefyd yn cyhoeddi adroddiad blynyddol sy'n rhoi cyfrif llawn o'r gwaith yr ydym wedi'i wneud a sut y gwnaeth wahaniaeth.

Gellir gweld amserlen lawn y cyfarfodydd yma


Papurau Cyfarfod Bwrdd 2022 - 2023
Ebrill 2022
Mai 2022
Mehefin 2022
Gorffennaf 2022
Medi 2022
Hydref 2022
Ionawr 2023

Papurau Cyfarfod Bwrdd 2020 - 2021
Papurau Cyfarfod Bwrdd 2021 - 2022
Ebrill 2020 Ebrill 2021
Mai 2020 Mai 2021
Gorffennaf 2020 Mehefin 2021
Hydref 2020 Gorffennaf 2021
Ionawr 2021 Medi 2021
Chwefror 2021 Hydref 2021
Mawrth 2021 Tachwedd 2021
  Ionawr 2022
  Mawrth 2022

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu ein cyfarfodydd Bwrdd fel arsyllwyr.

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais


Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol
Pwyllgor Safonau a Pherfformiad

Rhagfyr 2022
Medi 2022
Mawrth 2022
Rhagfyr 2021
Medi 2021
Mehefin 2021
Mawrth 2021
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Ionawr 2020

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais

Rhagfyr 2022
Medi 2022
Mawrth 2022
Rhagfyr 2021
Medi 2021
Mehefin 2021
Mawrth 2021
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Ionawr 2020

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu ein cyfarfodydd Bwrdd fel arsyllwyr.

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais


Mae croeso i chi gysylltu â ni ar enquiries@waleschc.org.uk

neu 02920 235 558 neu drwy  facebook neu Twitter


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: