Neidio i'r prif gynnwy

Ein cyfarfodydd

Mae ein bwrdd yn cwrdd o leiaf 4 gwaith y flwyddyn - fel arfer ym mis Ionawr, Ebrill, Gorffennaf a Hydref.

Mae ein cyfarfodydd bwrdd yn siarad am ein gweithgareddau. Mae hyn yn cynnwys yr hyn y mae CICau yn ei glywed gan bobl, beth sy'n digwydd yn y GIG yng Nghymru, a'r pethau rydyn ni'n eu gwneud. Rydym yn gwneud penderfyniadau mawr am ein gwaith yn y cyfarfodydd hyn.

Mae ein pwyllgorau yn cwrdd o leiaf 4 gwaith y flwyddyn - fel arfer ym mis Mawrth, Mehefin, Medi a Rhagfyr.

Mae ein cyfarfodydd pwyllgor llywodraethu corfforaethol (darllenwch mwy yma) yn edrych yn fanwl ar sut rydym yn cyflawni ein gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud pethau'n iawn.

Mae ein cyfarfodydd pwyllgor safonau a pherfformiad (darllenwch mwy yma) yn edrych yn fanwl ar sut mae CICau yn cyflawni eu gwaith. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod CICau yn perfformio'n dda ac yn gwneud pethau'n iawn, yn unol â'r safonau rydyn ni wedi'u gosod.

Gellir gweld amserlen lawn y cyfarfodydd yma


Papurau Cyfarfod Bwrdd 2020
Papurau Cyfarfod Bwrdd 2021
Ebrill 2020 Mai 2020 Ionawr 2021 Chwefror 2021
Gorffennaf 2020 Hydref 2020 Mawrth 2021 Ebrill 2021
    Mai 2021 Mehefin 2021
    Gorffennaf 2021 Medi 2021
    Hydref 2021 Tachwedd 2021

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu ein cyfarfodydd Bwrdd fel arsyllwyr.

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais


Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol
Pwyllgor Safonau a Pherfformiad

Rhagfyr 2021
Medi 2021
Mehefin 2021
Mawrth 2021
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Ionawr 2020

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais

Rhagfyr 2021
Medi 2021
Mehefin 2021
Mawrth 2021
Rhagfyr 2020
Medi 2020
Mehefin 2020
Ionawr 2020

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu ein cyfarfodydd Bwrdd fel arsyllwyr.

Mae papurau'r flwyddyn flaenorol ar gael ar gais


Mae croeso i chi gysylltu â ni ar enquiries@waleschc.org.uk

neu 02920 235 558 neu drwy  facebook neu Twitter


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: