Neidio i'r prif gynnwy

Ein bwrdd

Mae ein bwrdd yn penderfynu ar ein strategaeth a'n blaenoriaethau cenedlaethol, yn darparu craffu a goruchwylio, ac yn cymeradwyo'r fframwaith a roddwyd ar waith gennym i'n helpu i gyflawni ein gweithgareddau.

Mae ein bwrdd yn cynnwys:

  • pobl a benodir yn uniongyrchol gan Weinidogion Cymru trwy'r broses penodi cyhoeddus
  • 7 cadeirydd y CICau ledled Cymru
  • ein prif weithredwr
  • aelod staff etholedig.

Mae aelodau ein bwrdd yn adrodd am unrhyw ddiddordebau neu weithgareddau a allai ymwneud â'r GIG neu weithgareddau ein Bwrdd.  Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, cysylltiadau â chorff gwirfoddol neu gorff arall neu swydd mewn plaid wleidyddol.

Ein haelodau presennol yw:

Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: