Neidio i'r prif gynnwy

Ein hadroddiadau

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn nodi bob blwyddyn y pethau rydyn ni wedi'u gwneud a'r gwahaniaeth rydyn ni wedi'i wneud:
Gwelwch ein hadroddiadau cenedlaethol sy'n nodi'r hyn yr ydym wedi'i glywed a'r hyn yr ydym yn ei feddwl am wasanaethau'r GIG ledled Cymru.

Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: