Neidio i'r prif gynnwy

Ynglŷn â'r GIG yng Nghymru

GIG Cymru yw’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol am Gymru a gyllidwyd yn gyhoeddus sy’n darparu gofal iechyd i ryw 3 filiwn o bobl sy’n byw yn y wlad. Mae gan y GIG egwyddor allweddol i ni, sef dylai fod gofal iechyd da ar gael i bawb, difater o gyfoeth.

 

Darparir GIG Cymru amrediad o wasanaethau yn amrywio o roi’r gorau i smygu, sgrinio cyn-geni, a thriniaeth arferol am besychon ac anwydau i lawdriniaeth calon agored, triniaeth damwain ac argyfwng a gofal diwedd bywyd.

 

Mae’r GIG yng Nghymru yn gyfrifoldeb y Llywodraeth Cynulliad Cymru ddatganoledig.

 

Gellir ffeindio fwy o wybodaeth ar y system yn:

 

 

Un gwasanaeth yw GIG Cymru yn cynnwys nifer o sefydliadau.

 

Darparir Cyfeiriadur o Wasanaethau GIG Cymru manylion gyswllt am bob sefydliadau, grwpiau ac unigolion GIG Cymru i gyd:

 

 

Gellir gweld fwy o wybodaeth ar sut strwythurir y gwasanaeth isod:

 

Corff Aelodaeth Annibynnol yw Conffederasiwn GIG Cymru am yr amrediad llawn o sefydliadau yn y GIG yng Nghymru heddiw.

 


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: