Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen genedlaethol COVID-19 nosocomiaidd

Sefydlwyd rhaglen genedlaethol COVID-19 nosocomiaidd mewn ymateb uniongyrchol i Bandemig COVID-19.

Ystyr "nosocomiaidd" yw unrhyw haint, gan gynnwys COVID-19, sy'n cael ei ddal pan fo gofal iechyd yn cael ei ddarparu. Ystyrir bod haint sy'n cael ei ddal yn yr ysbyty neu mewn lleoliad gofal iechyd yn ddigwyddiad diogelwch cleifion.

Nod y ddogfen hon yw rhoi atebion i gwestiynau cyffredin yngl┼Ěn â'r rhaglen. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod y bydd gan gleifion a theuluoedd ymholiadau manylach. Ar ddiwedd y ddogfen hon, ceir manylion cyswllt ar gyfer pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth. Gellir defnyddio’r manylion hyn i godi ymholiadau unigol er mwyn i’r sefydliad priodol ymateb iddynt yn uniongyrchol.

Cwestiynau Cyffredin Cleifion a Theuluoedd yma.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: