Neidio i'r prif gynnwy

Help a gwybodaeth

Cyngor a chyfeirio

O bryd i'w gilydd, efallai y bydd angen cyngor arnoch ar sut i gael mynediad at wasanaethau'r GIG neu siarad â rhywun i gael rhywfaint o gymorth neu gyngor am wasanaeth GIG rydych chi wedi'i dderbyn neu'n aros amdano.

 

Gallwn eich cyfeirio at wasanaethau perthnasol a'ch helpu i gael y cymorth y mae angen arnoch.  Ar adegau o boeni, neu straen, gallwn fod yno i ddod o hyd i'r lle gorau i fynd am gyngor.

 

Gallwch ein ffonio ar 02920 235558 i siarad â rhywun yn eich swyddfa CIC leol, a all gynnig cyngor a chefnogaeth i unrhyw ymholiadau sydd gennych.

 

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth eiriolaeth cwynion annibynnol cyfrinachol os oes angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch i wneud cwyn am wasanaeth GIG yr ydych wedi ei dderbyn.  Cewch wybod mwy am y gwasanaeth hwn yma.

 

Darllenwch fwy ar sut y gallwn ni helpu

Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: