Neidio i'r prif gynnwy

Eich CIC Lleol

Mae Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) ym mhob ardal yng Nghymru.

Gallwch ddarganfod mwy am y CIC yn eich ardal isod.

 

yn cwmpasu ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

Tŷ Raglan
6-8 Clos William Brown
Parc Busnes Llantarnam
Cwmbran
NP44 3AB

Ffôn: 01633 838516
Ebost: enquiries.aneurinbevanchc@waleschc.org.uk
Gwefan: Gwefan CIC Aneurin Bevan

yn cwmpasu ardaloedd Ogwr, Castell Nedd, Port Talbot ac Abertawe

Canolfan Fusnes Stryd y Dŵr
Stryd y Dŵr,
Aberafan
Castell Nedd Port Talbot
SA12 6LF

Ffôn: 01639 892271
Ebost: swanseabay@waleschc.org.uk
GwefanGwefan CIC Bae Abertawe

yn cwmpasu ardaloedd Pen-y-Bont, Merthyr, Pontypridd a’r Rhondda.

Ty Antur
Parc Navigation
Abercynon
CF45 4SN

Ffôn: 01443 405830
Ebost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk
Gwefan: Gwefan CIC Cwm Taf Morgannwg

Yn gorchuddio ardaloedd Caerdydd a Dyffryn Morgannwg

Canolfan Fusnes Pro Copy (Cefn)
Parc Ty Glas
Llanishen
Caerdydd
CF14 5DU

Ffôn: 02920 750112
Ebost: SouthGlam.Chiefofficer@waleschc.org.uk
Gwefan: Gwefan CIC De Morgannwg

yn cwmpasu ardaloedd Môn, Sir Ddinbych, Conwy, Sir Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

Uned 11 Llys Castan
Parc  Menai
Bangor
Gwynedd
LL57 4FH

Ffôn: 01248 679284
Ebost: admin2@waleschc.org.uk
Gwefan: Gwefan CIC Gogledd Cymru

yn cwmpasu ardaloedd Sir Caerfyrddin,  Ceredigion a Sir Benfro

Swît 1
Cedar Court
Parc Busnes Haven's Head
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 3LS

Ffôn: 01646 697610
Ebost: hyweldda@waleschc.org.uk
Gwefan: Gwefan CIC Hywel Dda

yn cwmpasu ardal Sir Drefaldwyn, Brycheiniog a Sir Faesyfed gan gynnwys cymunedau Llanrhaeadr-ym-mochnant, Llansilin a Llangedwyn.

Llawr Cyntaf
Neuadd Brycheiniog
Ffordd Cambrian
Aberhonddu
Powys
LD3 7HR

Ffôn: 01874 624206
Email: enquiries.powyschc@waleschc.org.uk
Gwefan: Gwefan CIC Powys


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: