Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltu รข ni

Mae'r swyddfa wedi'i lleoli yn agos at ganol Caerdydd, yn agos at y rhan fwyaf o arosfannau bysus ac fewn pellter cerdded i Heol y Frenhines a'r Orsaf dren a Bysiau Canolog.

 

 

Os hoffech ymweld â'r swyddfa fe ddylech chi ffonio ymlaen llaw i sicrhau y bydd rhywun yn y swyddfa i'ch cyfarfod.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y wefan hon neu'r wybodaeth a gynhwysir ynddi, gallwch gysylltu â ni drwy'r post, e-bost neu ffôn. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg ac yn Saesneg.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at: enquiries@waleschc.org.uk


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: