Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio aelodau - Y dyddiad cau am apwyntiadau ydy 1 Hydref am 4pm

Oes gennych Chi ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr CIC? Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth, dysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd?

Cynghorau Iechyd Cymunedol (CIC) yw llais annibynnol pobl sy'n byw yng Nghymru ac yn defnyddio gwasanaethau'r GIG. Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy'n adlewyrchu'r safbwyntiau ac yn cynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn eu cymunedau lleol. Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i annog eraill i ddweud eu dweud am wasanaethau'r GIG a bod yn gyswllt pwysig rhwng y rhai sy'n cynllunio ac yn darparu gwasanaethau'r GIG, y rhai sy'n ei archwilio a'i reoleiddio a'r rhai sy'n ei ddefnyddio.

Gwnewch gais yma

Manylion mewn Fformat Hawdd-Ddarllen Yma


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: