Neidio i'r prif gynnwy

Yr hwn glywsom gennych

Mae CICau yn annog ac yn cefnogi pobl i gael llais wrth ddylunio, cynllunio a darparu gwasanaethau GIG. Rhannwch eich adborth gyda ni i roi gwybod i ni am eich profiad GIG, a sut rydych chi'n teimlo bod gwasanaethau'r GIG yn dod ymlaen. Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. Mae gennym ni 2 arolwg yn fyw ar hyn o bryd. Mae un yn ymwneud â'ch barn a'ch profiadau yn ystod y pandemig. Mae'r llall yn ymwneud â thriniaeth a gofal y GIG.

 

Mae ein hadroddiadau cenedlaethol yn nodi’r hyn yr ydym wedi’i glywed a beth yw barn pobl am wasanaethau’r GIG ledled Cymru.

 

Byddant yn ymwneud â'r pethau yr ydych wedi dweud wrthym sy'n bwysig i chi.

 

Cymerwch olwg ar rai o'n hadroddiadau diweddar isod


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: