Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwiliad Covid-19

Ynglŷn ag Ymchwiliad y DU


Sefydlwyd Ymchwiliad Covid-19 y DU i archwilio parodrwydd ac ymateb y DU i bandemig Covid-19, ac i ddysgu gwersi ar gyfer y dyfodol.
 


Ynglŷn â'r arolwg hwn

Ers i'r pandemig coronafeirws ddechrau mae llawer wedi newid i ni i gyd. Rhannwch eich adborth am eich profiad o bandemig y coronafeirws. Gallai hyn fod yn ymwneud ag unrhyw agwedd yr effeithiwyd ar eich bywyd, neu fywydau'r rhai yr ydych yn poeni amdanynt. Er enghraifft, gallai fod yn ymwneud ag iechyd neu ofal cymdeithasol, addysg, gwaith, cartref, arian, cymorth, eich bywyd teuluol neu fywyd cymdeithasol.

Bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. 

Bydd eich barn a'ch profiadau yn eu helpu i weld beth mae pobl yn meddwl sydd wedi gweithio'n dda a chymryd camau i ddysgu o'r pethau nad oeddent wedi mynd mor dda.
 
RHANNWCH EICH PROFIADAU GYDA'R YMCHWILIAD DU 
 

Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: