Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddhau o'r ysbyty

Mae British Red Cross (darllenwch mwy amdanynt yma) yn cynnal ymchwil ar ryddhau o'r ysbyty yng Nghymru, sy'n ceisio deall effaith newidiadau a wnaed ers dechrau Mai 2020, i ateb gofynion cynyddol ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Y nod yw dysgu o brofiadau rhyddhau o'r ysbyty yn ystod yr amser hwn a sicrhau bod y GIG yn fwy parod i gefnogi cleifion sy'n gadael yr ysbyty yn y dyfodol.

Fel rhan o'r ymchwil hon, mae gan British Red Cross ddiddordeb ym mhrofiadau:

  • Cleifion 18 oed neu'n hŷn sy'n byw yng Nghymru sydd wedi gadael yr ysbyty yn dilyn triniaeth tymor byr o salwch neu anaf difrifol (heb gynnwys gwasanaethau mamolaeth) ers dechrau Mai 2020; neu
  • Y rhai sy'n gofalu am rywun sydd wedi gadael yr ysbyty yn dilyn triniaeth tymor byr o salwch neu anaf difrifol (heb gynnwys gwasanaethau mamolaeth) yn ystod yr amser hwn.

Os yw hyn yn berthnasol i chi, fe'ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein am eich profiad.

Eich cyswllt â'r arolwg yw www.opinionresearch.co.uk/BRC_Hospital_Discharge_Survey

Dylai gymryd tua 10 munud i'w gwblhau, ac mae gennych chi tan 18 Hydref i gymryd rhan.


This survey is being carried out by Opinion Research Services (ORS) on behalf of the British Red Cross. For further information please contact Catherine Wall at ORS by email on Catherine.wall@ors.org.uk (www.ors.org.uk), or Jenny Reed at British Red Cross on JennyR@redcross.org.uk (www.redcross.org.uk). If you would like to confirm that ORS is a genuine research practice, you can contact the Market Research Society on Freephone 0800 975 9596.

All the questions are optional and all information you provide will be processed by ORS in accordance with the latest Data Protection regulations.  Your responses will remain anonymous unless you chose to provide us with your details. Any personal details you do provide will be held securely throughout the process and destroyed by ORS by the end of March 2022 following processing and analysis.  For further information, please see www.ors.org.uk/privacy


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: