Neidio i'r prif gynnwy

Rhannwch eich adborth

Gofal y GIG yn ystod y pandemig coronafeirws yng Nghymru.

Rhannwch eich adborth ar ofal y GIG yn ystod y pandemig Coronafeirws, bydd eich adborth yn helpu i wneud gwahaniaeth. Byddwn yn rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn eu dweud wrthym. Mae hyn er mwyn iddynt allu gweld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella gofal lle mae angen hyn - cyn gynted â phosibl.

Mae'r arolwg hwn hefyd ar gael yn Gymraeg. Os hoffech gael yr arolwg hwn mewn fformat a / neu iaith arall, cysylltwch â ni yma.

Cymerwch ein arolwg coronafeirws yma

Os hoffech siarad ag aelod o'n tîm am eich profiad, ffoniwch ni ar 02920 235558. Gallwch hefyd gysylltu â ni ar enquiries@waleschc.org.uk a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Fel arall, gallwch anfon neges destun at WALESCHC COVID i 62277 gyda'ch barn am ofal y GIG yn ystod y pandemig.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: