Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio aelodau

Oes gennych Chi ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr CIC?

Am fod yn rhywun sy'n gweithredu fel llygaid a chlustiau cleifion a'r cyhoedd, yn gwrando ar eu barn a'u profiadau yn gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal y GIG?

Gwnewch gais yma

 

Manylion mewn Fformat Hawdd-Ddarllen Yma


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: